Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

WNIOSKI DO POBRANIA

POBIERZ WYBRANY WNIOSEK

Rodzaj dokumentu Pobierz plik

 Wniosek o wydanie zapewnienia wpięcia do wodociągu lub

 kanalizacji

 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodno-

 kanalizacyjnej

 Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę lub

 odprowadzenie ścieków

 Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza

 na wodę bezpowrotnie zużytą