Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie prowadzi
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Leśnej 1.

Od 01.08.20201 r. punkt czynny jest w godzinach:

Poniedziałek - Sobota: w godz. 800-1400
Wtorek:                          w godz. 700-1700
W niedzielę i święta PSZOK jest nieczynny.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są wyłącznie odpady
od mieszkańców Gminy Nowa Dęba na podstawie dowodu osobistego i/lub
deklaracji/opłaty za wywóz śmieci. Odpady muszą być odpowiednio  posegregowane.

W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, tekstylia,
gruz betonowy z remontów i rozbiórek gospodarstw indywidualnych,
materiały ceramiczne, szkło, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne
 i inne odpady zawierające rtęć, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze i żywice,
baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe.

Przeterminowane leki odbierane są w punktach aptecznych:

Lp. Nazwa Adres Godz. otwarcia Telefon
1.

Apteka

Mgr farm. J.Szula

ul. Rzeszowska 5

39-460 Nowa Dęba

8:00 - 20:00 15 846 23 81
2.

Apteka "Twoje Leki"

Mgr M. Łysoń

Al. Zwycięstwa 3/37

39-460 Nowa Dęba

8:00 - 21:00 15 823 67 52
3.

Apteka "Różana"

Mgr farm. E. Czabańska

Al. Zwycięstwa 1B/22

39-460 Nowa Dęba

8:00 - 20:00 15 810 32 45
4.

Punkt Apteczny

Tech. Farm. N.Noworyta

ul. Kolejowa 5

39-442 Chmielów

9:00 - 17:00 691 200 208
5. Apteka NOVA

ul. Jasna 7

39-460 Nowa Dęba

8:00 - 21:00 690 500 899

 

 

 

Zasady odbioru i rodzaje odbieranych odpadów określa Regulamin PSZOK: 

 

Pliki do pobrania