Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - dostawy - Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych) w ilości ok. 56000 litrów, do zbiornika typu Fuelmaster o pojemności 5000 litrów, zlokalizowanego w bazie Przedsiębiorstwa w Nowej Dębie, ul. Leśna 1 - w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Szczególowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 610428-N-2020 z dnia 2020-11-16

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-1/11/2020
Tytuł Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)
Data publikacji 2020-11-16
Termin składania ofert 2020-12-01 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-01 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_nr_610428.pdf - (154,36 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) on__siwz__na_2021.pdf
on_siwz_na_2021_zal_nr_1_4.docx
on__siwz__2021_zal_nr_5__umowa.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_1-_on_2021.pdf.pdf - (873,83 KB)
Inne informacje informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf