Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”.

Zamówienie na usługę - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”.

 

Postepowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamowień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach prijektu "Poprawa zaopatrzenia w wode i jaj jakości dla gminy Nowa Dęba - stap II". Projekt współinansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Nr 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń rodowiska.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Biuletyn Zamowień Publicznych UZP nr 544044-N-2020 z daty 2020-05-26

 

Szczegółowy zakres robót określa SIWZ - w załączeniu.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-2/SUW-II etap/N_D/2020
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II”.
Data publikacji 2020-05-26
Termin składania ofert 2020-06-17 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-06-17 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
oglosz_o_zamow_suw_2_gi_etap__544044__2020__nadzor_inwestorski.pdf - (178,51 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__nadzor_inwestorski_suw_2-gi_etap_n_deba.pdf
zal_1_5_do_siwz__nadzor_inwestorski_suw_2-gi_etap_n_deba.docx
zal_7_do_siwz_nadz_inw__suw_2-gi_etap__umowa__projekt.pdf
dokumentacja_techniczna_suw_n_deba__2_gi_etap.rar
przedmiary_suw_n_deba__2_gi_etap.rar
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_zp_2_suw_2_gi_etap__czesc_1.pdf - (233,25 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__nadzor_inwest__zp_2_suw_2_gi_etap.pdf - (437,42 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadom_o_wyborze_najkorzystn_oferty__zp_2_suw_2_gi_etap.pdf - (488,73 KB)
Inne informacje
informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (118,11 KB)