Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do ekologicznej kotłowni na biomasę PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do ekologicznej kotłowni o mocy 8 MW opalanej zrębką drewna PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Debie.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 531163-N-2020 z dnia 2020-04-14.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-2/ZEC/2020
Tytuł Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do ekologicznej kotłowni na biomasę PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba
Data publikacji 2020-04-14
Termin składania ofert 2020-04-29 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-04-29 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_w_bzp_nr_531163-n-2020.pdf - (168,21 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__dostawa_ladowarki_kolowej_zec_n_deba__2020.pdf
zal_1_4_do_siwz__dostawa_ladowarki_kolowej_zec_n_deba__2020.docx
zal_nr_5_do_siwz__dostawa_ladowarki_kolowej_n_deba__2020__wzor_umowy.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_1.pdf
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf
pytania_i_odpowiedzi_4.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__zp_2_zec_2020.pdf - (217,23 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zwiadomienie_o_wyborze_oferty__zp_2_zec_2020.pdf - (174,32 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zp_2_zec_2020.pdf - (106,84 KB)