Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Modernizacja kotła na biomasę typ C450-DH-P COMPTE'R o mocy 4,5 MW w kotłowni miejskiej PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja kotła na biomasę typ C450-DH-P COMPTE'R o mocy 4,5 MW w kotłowni miejskiej PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Debie.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z BZP UZP Nr 522712-N-2020 z daty 2020-03-12

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-1/ZEC/2020
Tytuł Modernizacja kotła na biomasę typ C450-DH-P COMPTE'R o mocy 4,5 MW w kotłowni miejskiej PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba
Data publikacji 2020-03-12
Termin składania ofert 2020-03-30 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-03-30 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_w_bzp_nr_522712-n-2020.pdf - (176,59 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__modernizacja_kotla_c450_dh_p__n_deba.pdf
zal_1_5_do_siwz__modernizacja_kotla_c450_dh_p__n_deba.docx
zal_6_do_siwz_dokumentacja_kotla_c450__2020.rar
zal_7_do_siwz_modernizacja_kotla_c450_n_deba__umowa__projekt.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__zp_1_zec_2020.pdf - (458,5 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zwiadomienie_o_wyborze_oferty__zp_1_zec_2020.pdf - (216,39 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zp_1_zec_2020.pdf - (113,13 KB)