Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - dostawy - Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych) w ilości ok. 56000 litrów, do zbiornika typu Fuelmaster o pojemności 5000 litrów, zlokalizowanego w bazie Przedsiębiorstwa w Nowej Dębie, ul. Leśna 1 - w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Szczególowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 624884-N-2019 z dnia 2019-11-20

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-1/11/2019
Tytuł Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)
Data publikacji 2019-11-20 12:45
Termin składania ofert 2019-12-11 10:00
Termin otwarcia ofert 2019-12-11 10:15
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_nr_624884.pdf - (111,9 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) on__siwz__na_2020.pdf
on__siwz__na_2020__zal_nr_1_4.docx
umowa_-_on__siwz__2020_zal_nr_5.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_1-_on_2020.pdf - (868,45 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_-_zp_1_11_2019.pdf - (409,85 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf - (354,65 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_arge_2020.pdf - (102,67 KB)