Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Dostawa ciągnika komunalnego oraz przyczepy ciągnikowej - z podziałem na 2 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowdzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę ciągnika komunalnego oraz przyczepy ciągnikowej - z podziałem na 2 części:

 

Część nr 1: Dostawa ciągnika komunalnego,

Część nr 2: Dostawa przyczepy ciągnikowej.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 657623-N-2018 z daty 2018-12-05, ze zmianą Nr 500291487-N-2018 z daty 2018-12-05

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-1/12/2018
Tytuł Dostawa ciągnika komunalnego oraz przyczepy ciągnikowej - z podziałem na 2 części
Data publikacji 2018-12-05 12:00
Termin składania ofert 2018-12-21 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-12-21 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_bzp__dostawa_ciagnika_z_przyczepa.pdf - (384,92 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana_ogloszenia_bzp__dostawa_ciagnika_z_przyczepa.pdf - (61,13 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz_2__dostawa_ciagnika_i_przyczepy_n_deba__2018.pdf
zal_1_4_do_siwz_2__dostawa_ciagnika_i_przyczepy_n_deba__2018.docx
zal_nr_5_do_siwz_2_wzor_umowy__dostawa_ciagnika_i_przyczepy.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_1__zp_1_12_2018.pdf - (141,19 KB)
Inne informacje
2018-12-21 13:30
Informacja z otwarcia ofert - (249,76 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadom_o_wyborze_oferty__zp1_12_2018__ciagnik_z_przyczepa.pdf - (520,51 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__ciagnik_z_przyczepa.pdf - (92,13 KB)