Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - dostawy - Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych) w ilości ok. 56000 litrów, do zbiornika typu Fuelmaster o pojemności 5000 litrów, zlokalizowanego w bazie Przedsiębiorstwa w Nowej Dębie, ul. Leśna 1 - w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Szczególowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 647255-N-2018 z dnia 2018-11-13

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-4/11/2018
Tytuł Sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2019 r.
Data publikacji 2018-11-13 13:00
Termin składania ofert 2018-11-30 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-30 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
on__ogloszenie_o_zamow_bzp__dostawy_2019.pdf - (279,44 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) on__siwz__na_2019.pdf
on__siwz__na_2019__zal_nr_1_4.docx
on__siwz__2019_zal_nr_5__wzor_umowy__dostawa.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania on__siwz_2019__pytania_i_odpowiedzi_1.pdf
on__siwz_2019__pytania_i_odpowiedzi_2.pdf
Inne informacje
on__informacja_z_otwarcia_ofert_zp_4_11_2018.pdf - (188,9 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
on_2019__zawiadomienie_o_wyborze_oferty_.pdf - (580,89 KB)
Inne informacje
on_2019__ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (92,02 KB)