Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Dostawa ciągnika komunalnego oraz przyczepy ciągnikowej - z podziałem na 2 części

Część nr 1: Dostawa ciągnika komunalnego

Część nr 2: Dostawa przyczepy ciągnikowej

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 644191-N-2018 z dnia 2018-11-05

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-3/11/2018
Tytuł Dostawa ciągnika komunalnego oraz przyczepy ciągnikowej - z podziałem na 2 części
Data publikacji 2018-11-05 13:00
Termin składania ofert 2018-11-26 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-26 10:15
Status unieważnione
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamow__bzp__dostawa_ciagnika_i_przyczepy_n_deba.pdf - (347,38 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__dostawa_ciagnika_i_przyczepy_n_deba__2018.pdf
zal_nr_1_4_do_siwz__dostawa_ciagnika_i_przyczepy_n_deba__2018.docx
zal_nr_5_do_siwz_wzor_umowy__dostawa_ciagnika_i_przyczepy.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_1__zp_3.pdf
pytania_i_odpowiedzi_2__zp_3.pdf
pytania_i_odpowiedzi_3__zp_3.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_zp_3_11_2018__ciagnik.pdf - (176,05 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_zp_3_11_2018.pdf - (128,82 KB)