Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Dostawa specjalistycznego pojazdu silnikowego, dwuosiowego, w układzie napędowym 4x2, wyposażonego w zabudowę śmieciarki 16 m3, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ - w załączeniu.

 

Ogłszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 644213-N-2018 z dnia 2018-11-05

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-1/11/2018
Tytuł Dostawa specjalistycznego pojazdu silnikowego, dwuosiowego, w układzie napędowym 4x2, wyposażonego w zabudowę śmieciarki 16 m3, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych
Data publikacji 2018-11-05 13:00
Termin składania ofert 2018-11-22 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-22 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamow__bzp__dostawa_smieciarki_n_deba.pdf - (288,08 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__dostawa_specj_pojazd_siln_n_deba__smieciarka__2018.pdf
zal_nr_1_4_do_siwz__dostawa_smieciarki_n_deba__2018.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz_wzor_umowy__dostawa.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_1__zp_1.pdf
pytania_i_odpowiedzi_2__zp_1.pdf
pytania_i_odpowiedzi_3__zp_1.pdf
pytania_i_odpowiedzi_4__zp_1.pdf
pytania_i_odpowiedzi_5__zp-1.pdf
pytania_i_odpowiedzia_6__zp_1.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__zp_1_11_2018__smieciarka.pdf - (162,52 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadom_o_wyb_najkorzystn_oferty__zp_1_11_2018__smieciarka.pdf - (240,68 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__smieciarka.pdf - (89,39 KB)