Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części

Zamówienie sektorowe - dostawy - o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4), ust. 2 pkt 1), w zw. z art. 133 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Tytuł:

Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części.

Część nr 1: Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków;

Część nr 2: Dostawa samochodu ciężarowego specjalnego typu "hakowiec" wraz z wyposażeniem. W skład wyposażenia wchodzą:

a) urządzenie wielofunkcyjne ciśnieniowe ssąco-płuczące na ramie podhakowej do zamontowania na ww. podwoziu samochodu ciężarowego - do czyszczenia i udrażniania kanalizacji,

b) "beczka" asenizacyjna na ramie podhakowej, do montażu na podwoziu ww. samochodu ciężarowego,

c) szczelny kontener do przewozu osadu ściekowego ww. samochodem ciężarowym - 4 sztuki;

Część nr 3: Dostawa przenośnego zestawu do inspekcji rur i kanałów sanitarnych i przenośnego agregatu prądowego do zasilania elektrycznego zestawu do inspekcji TV.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiara Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Bazie konkurencyjności Nr 1144374 z dnia 2018-10-19

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 638637-N-2018 z dnia 2018-10-19

 

 

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad.7/POIiS/2018
Tytuł Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części
Data publikacji 2018-10-19 11:00
Termin składania ofert 2018-11-08 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-11-08 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o_zamow__bazakonkurencyjnosci__dostawa_poj_specj_2.pdf
ogloszenie_o_zamow__bzp_uzp__dostawa_poj_specj_2.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz_2__dostawa_specj_pojazd_siln_i_specj_sprzetu_n_deba__2018.pdf
zal_1_4_do_siwz___dostawa_specj_pojazdow_siln_i_specj_sprzetu_n_deba__2018.docx
zal_nr_5_do_siwz_zad_7_dostawa_pojazdow_specj__umowa_projekt.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_1.pdf
pytania_i_odpowiedzi_2.pdf
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf
pytania_i_odpowiedzi_4.pdf
pytania_i_odpowiedzi_5.pdf
pytania_i_odpowiedzi_6.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__dostawa_poj_specjal_i_sprzetu__2018.pdf - (376,61 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oferty__zp_zad_7_pois_2018.pdf - (419,3 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__pojazdy_specj.pdf - (96,04 KB)