Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części

Zamówienie sektorowe - dostawy - o wartości nieprzekraczającej równowartośc kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4), ust. 2 pkt 1), w zw. z art. 133 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Tytuł:

Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części.

Część nr 1: Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków;

Część nr 2: Dostawa samochodu ciężarowego specjalnego typu "Hakowiec" wraz z wyposażeniem. W skaład wyposażenia wchodzą:

a) urządzenie wielofunkcyjne ciśnieniowe ssąco-płuczące na ramie podhakowej do zamontowania na ww. podwoziu samochodu ciężarowego - do czyszczenia i udrażniania kanalizacji,

b) "beczka" asenizacyjna na ramie podhakowej, do montażu na podwoziu ww. samochodu ciężarowego,

c) szczelny kontener do przewozu osadu ściekowego ww. samochodem ciężarowym - 4 sztuki

Część nr 3: Dostawa przenośnego zestawu do inspekcji rur i kanałów sanitarnych i przenośnego agregatu prądowego do zasilania elektrycznego zestawu do inspekcji TV.

 

Szczegółwy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - w załączeniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z Bazie konkurencyjności Nr 1137402 z dnia 2018-09-17

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP UZP Nr 617720-N-2018 z dnia 2018-09-17 ; zamieszczenie nieobowiązkowe.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad.7/POIiS/2018
Tytuł Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części
Data publikacji 2018-09-17 11:00
Termin składania ofert 2018-10-16 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-10-16 10:15
Status unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu oglosz_o_zamow__bazakonkurencyjnosci__dostawa_poj_specj_n_deba.pdf
oglosz_o_zamow__bzp_uzp__dostawa_poj_specj_n_deba.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__dostawa_specj_pojazdow_siln_i_specj_sprzetu_n_deba__2018.pdf
zal_1_4_do_siwz___dostawa_specj_pojazdow_siln_i_specj_sprzetu_n_deba__2018.docx
zal_nr_5_do_siwz_zad_7_dostawa_pojazdow_specj__umowa_projekt.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_1.pdf - (136,24 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zmiana_ogloszenia__bazakonkurencyjnosci__poj_specjalne.pdf
zmiana_ogloszenia__bzp_uzp__poj_specj.pdf
Zmiana SIWZ informacja_o_zmianie_tresci_siwz.pdf
siwz__dostawa_specj_pojazdow_siln_i_specj_sprzetu_n_deba__2018__popr.pdf
Zmiana terminu składania ofert
siwz__dostawa_specj_pojazdow_siln_i_specj_sprzetu_n_deba__2018__popr.pdf - (1,18 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_i_odpowiedzi_2.pdf
pytania_i_odpowiedzi_3.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__dostawa_specj_pojazdow_siln_i_specj_sprzetu.pdf - (683,3 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania__dostawa_specj_pojazdow_i_specj_sprzetu.pdf - (626,14 KB)