Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie

Zamówienie na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego; w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Biuletyn Zamówień Publicznych UZP nr 590639-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania: Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem wody o pojemności 50 m3 i rurociągami przyłączeniowymi do sieci wodociągowej, przy ul. Strażackiej w Nowej Dębie, woj. podkarpacie, powiat tarnobrzeski. Szczegółowy zakres robót określa SIWZ i dokumentacja techniczna wg załącznika nr 7 do SIWZ

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad. 5/POIiS/2018
Tytuł Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie
Data publikacji 2018-07-18 13:00
Termin składania ofert 2018-08-03 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-08-03 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
oglosz_o_zamow__bzp_uzp__hydrofornia__strazacka_n_deba.pdf - (379,38 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__hydrofornia_strazacka_2_n_deba.pdf
zal_nr_1_5_do_siwz__hydrofornia_strazacka_n_deba.docx
zal_6_przedmiar_robot__hydrofornia_strazacka.pdf
zal_7_pbw_hydrofornia_strazacka_n_deba.rar
zal_8_do_siwz_zad_5__umowa__projekt.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_2__hydrof_strazacka.pdf - (890,82 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_strazacka.pdf - (706,24 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udziel_zamowienia__hydrof_strazacka_n_deba.pdf - (94,1 KB)