Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II, tj. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie oraz modernizacją (remontem) sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II (roboty budowlane realizowane przy zastosowaniu bezwykopowych technologii renowacji kanałów);

z podziałem na części:

 

Część nr 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie;

 

Część nr 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/17-00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: BZP UZP Nr 577424-N-2018 z daty 2018-06-22

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad. 9_2/POIiS/2018
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II
Data publikacji 2018-06-22 11:00
Termin składania ofert 2018-07-11 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-07-11 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamow__bzp_uzp__nadzor_inwest_2_poiis_etap2.pdf - (389,22 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__nadzor_inwestorski_2_zad_9__etap2.pdf
zal_1_5_do_siwz__nadzor_inwestor_2_zad_9_2__etap2.docx
zal_6__pbw__opisy__moderniz_kanaliz__hydr_strazacka.rar
zal_7_1_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt__etap2.pdf
zal_7_2_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt__etap2.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__nadz_inwest_etap2.pdf - (1,62 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorz_oferty__nadz_inwest_2.pdf - (2,04 MB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__nadz_inwest_etap_2.pdf - (93,46 KB)