Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II

Zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4), ust. 2 pkt 1, w zw. z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności;

w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania scieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/17-00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w bazie konkurencyjności nr 1120135   2018-06-21

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP nr 576711-N-2018  2018-06-21

 

Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II. Szczegółowy zakres robót określa Zapytanie ofertowe/SIWZ i  dokumentacja techniczna - wg załącznika nr 5 do SIWZ.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad.2.2/POIiS/2018
Tytuł Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II
Data publikacji 2018-06-21 10:00
Termin składania ofert 2018-07-16 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-07-16 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu oglosz_o_zamow__bazakonkurencyjn__modern_kanaliz_n_deba_2.pdf
oglosz_o_zamow__bzp_uzp__modern_kanal_n_deba_2.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zapytanie_ofertowe_2__modern_kanaliz_etap2_n_deba__2018.pdf
zal_nr_1_4_do_siwz__modern_kanaliz_2_etap2_n_deba__2018.docx
zal_5_pbw_modern_kanalizacji_n_deba.rar
zal_6_specyfikacja_techniczna__modern_kanaliz_n_deba.rar
zal_7__przedmiary_modern_kanaliz_n_deba.rar
zal_8_do_siwz_zad_2__etap2__umowa__projekt.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zmiana_oglosz_w_bazakonkurencyjnosci__modern_kanali_n_d_2.pdf
zmiana_ogloszenia_w_bzp_uzp__modern_kanal_n_deba_2.pdf
Zmiana SIWZ
zapytanie_ofertowe_2__modern_kanaliz_etap2_n_deba__2018_zm.pdf - (1,06 MB)
Zmiana terminu składania ofert
zapytanie_ofertowe_2__modern_kanaliz_etap2_n_deba__2018_zm.pdf - (1,06 MB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_zp_zad_2_2_poiis_2018_2.pdf - (801,41 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadom_o_wyb_najkorzystn_oferty__modern_kanal_n_deba__etap_2.pdf - (1,19 MB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udziel_zamow__modern_kan_n_d__etap_2.pdf - (94,57 KB)