Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektu POIiŚ

Zapytanie ofertowe na wykonanie 10 sztuk tablic informacyjnych realizacji Projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W załączeniu zapytanie ofertowe.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZO/01/05/2018
Tytuł Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektu POIiŚ
Data publikacji 2018-06-07 14:00
Termin składania ofert 2018-06-15 15:00
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
zapytanie_ofertowe_2__tablice_info_poiis__2018.pdf - (2,16 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zestawienie_ofert__tablice_info_poiis.pdf - (793,97 KB)
Inne informacje
info_dla_wykonawcow__dot_ochrony_danych_osobowych.pdf - (1,63 MB)