Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II, tj. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad bodową hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie oraz modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II; z podziałem na części:

 

Część nr 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie;

 

Część nr 2: pełnienie nadzoru inwestprskiego nad modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/17-00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: BZP UZP Nr 567576-N-2018 z dnia 2018-06-05  - Usługi

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad. 9_2/POIiS/2018
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II
Data publikacji 2018-06-05 13:00
Termin składania ofert 2018-06-21 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-06-21 10:15
Status unieważnione
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu__nadzor_inwestorski_poiis__etap2.pdf - (375,45 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__nadzor_inwestorski_zad_9__etap2.pdf
zal_1_5_do_siwz__nadzor_inwestorski_zad_9_2__etap2.docx
zal_6__pbw__opisy__moderniz_kanaliz__hydr_strazacka.rar
zal_7_1_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt__etap2.pdf
zal_7_2_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt__etap2.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_cz_1__nadzor_inwest_etap_2.pdf - (932,93 KB)
Inne informacje informacja_z_otwarcia_ofert__nadz_inw_poiis_etap2.pdf
info_dla_wykonawcow_dot_rodo__nadz_inwest_etap2.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadom_o_uniewaznieniu_postepow__nadz_inwest_etap2.pdf - (660,73 KB)