Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Wydruk broszur i ulotki w ramach promocji projektu "Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie

Zapytanie ofertowe na wydruk broszur i ulotki w ramach promocji projektu pn. "Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wydruk broszury informacyjno-promocyjnej - kolorowwanki dla dzieci wg załącznika nr 2 - 700 egz.;

2. Wydruk broszury informacyjno-promocyjnej wg załącznika nr 3 - 1000 egz.;

3. Wydruk naklejki magnetycznej wg załącznika nr 4 - 5000 egz.

 

W załączeniu Zapytanie ofertowe z załącznikami,

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZO/2/05/PSZOK/2018
Tytuł Wydruk broszur i ulotki w ramach promocji projektu "Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie
Data publikacji 2018-05-15
Termin składania ofert 2018-05-24 12:00
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zapytanie_ofertowe__wydruk_broszury_pszok.pdf
zalacznik_nr_1__wzor_oferty__z_o_pszok.docx
zalacznik_nr_2_kolorowanka.pdf
zalacznik_nr_3__broszura.pdf
zalacznik_nr_4__naklejka_magnetyczna.pdf
umowa_na_dostawe_-_wzor_-_pszok.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej protokol_z_przetargu_ofertowego__wydruk_broszury_pszok.pdf
protokol_z_przetargu_wydruk_broszury_pszok__aneks.pdf