Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektu POIiŚ

Zapytanie ofertowe na wykonanie 10 sztuk tablic informacyjnych realizacji Projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W załączeniu Zapytanie ofertowe.

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZO/01/05/2018
Tytuł Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektu POIiŚ
Data publikacji 2018-05-10
Termin składania ofert 2018-05-24 15:00
Status unieważnione
Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
zapytanie_ofertowe__tabl_informacyjne_pois.pdf - (1,52 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_o_dpowiedzi_cz_1__tabl_inf.pdf - (754,38 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
protokol_z_przetargu_ofertowego__tabl_informacyjne.pdf - (846,43 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf - (518,18 KB)