Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w Tarnowskiej Woli

Roboty budowlane "Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci kanalizacyjnej do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w Tarnowskiej Woli" gmina Nowa Dęba.

 

Zakres robót określono z Zapytaniu ofertowym - w załączeniu.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w oparciu o wewnętrzny "Regulamin postępowania określający zasady udzielania zamówień publicznych, przez PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;

 

w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Sójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1105766

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105766

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad. 3/POIiS/2018
Tytuł Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w Tarnowskiej Woli
Data publikacji 2018-04-20 11:00
Termin składania ofert 2018-05-08 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-05-08 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
oglosz_o_zamowieniu__przepomp_sciek_t_wola__bazakonkurencyjn.pdf - (152,16 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
zapytanie_ofertowe_2__przepomp_sciek_t_w.pdf - (972,14 KB)
Inne informacje zalaczniki_nr_1_3_do_zapyt_ofertowego_2_przepomp_t_w.docx
zal_4_do_siwz_zad_3__umowa__projekt_2.pdf
zal_5__dokumentacja_techn_przepomp_sciekow_t_w.rar
zal_6__stwior__pprzepompownia_sciek_tw.pdf
zal_7_przedmiar__przepompownia_sciektw.pdf
Zmiana SIWZ
ogloszenie_o_zmianie_zapytania_ofertowego_2__t_wola_.pdf - (540,2 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_i_odpowiedzi_cz_1__t_wola.pdf - (789,69 KB)
Inne informacje zal_4_do_siwz_zad_3__umowa__projekt_2__popr.pdf
informacja_z_otwarcia_ofert_pois_przepomp_sciek_t_wola_2.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__przepomp_t_wola.pdf - (893,03 KB)