Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowe Dębie

Zamówienie na roboty budowlane o wartości poniżej 5 548 000 Euro

w trybie przetargu nieograniczonego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. poniżej 5 548 000 Euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przedsięwzięcia pn. Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: BZP nr 521586-N-2018

data zamieszczenia: 22.02.2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-PSZOK/RPO_WP/2018
Tytuł Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowe Dębie
Data publikacji 2018-02-22 11:00
Termin składania ofert 2018-03-15 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-03-15 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_pszok_n_deba_nr_521586_n_2018.pdf - (362,35 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_pszok_n_deba__zmiana.pdf - (62,46 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz__modernizacja_pszok_n_d__2018.pdf
zal_1_5_do_siwz__modernizacja_pszok_n_d__2018.docx
zal_nr_6_do_siwz__pszok_n_deba__przedmiary.rar
zal_nr_7_do_siwz__pszok_n_deba__dokumentacja_bud_1.rar
zal_nr_7_do_siwz__pszok_n_deba__dokumentacja_bud_2.rar
zal_nr_7_do_siwz__pszok_n_deba__p_t_elektryka.rar
zal_8_do_siwz_modern_pszok_n_d__umowa__projekt.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__pszok_n_deba.pdf - (838,71 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystn_oferty__pszok.pdf - (1,23 MB)
Inne informacje ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_pszok_n_deba.pdf
oglosz_o_zm_oglosz_o_udzieleniu_zamowienia_pszok_n_deba.pdf