Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap I

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap I, tj. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie, modernizacją kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap I, budową przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli w gminie Nowa Deba; z podziałem na części:

 

Część nr 1: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Dębie oraz budową przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli w gminie Nowa Dęba.

 

Część nr 2: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap I

 

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 506162-N-2018 z dnia 2018-01-16

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP-Zad.9/POIiS/2018
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap I
Data publikacji 2018-01-16 13:00
Termin składania ofert 2018-02-27 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-02-27 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu__nadz_inwestorski_nr_506162.pdf - (270,24 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
siwz__nadzor_inwestorski_zad_9.pdf - (1021,16 KB)
Inne informacje zal_1_5_do_siwz__nadzor_inwestorski_zad_9.docx
zal_6_do_siwz__dokumentacja_techniczna__opisy.rar
zal_7_1_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt.pdf
zal_7_2_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu__500035350.pdf - (185,87 KB)
Zmiana SIWZ zmiana_siwz__nadzor_inwestorski_zad_9__16_02_2018.pdf
siwz__nadzor_inwestorski_zad_9__popr__od_16_02_2018.pdf
zal_7_1_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt__popr.pdf
zal_7_2_do_siwz_zad_nadz_inw__umowa__projekt__popr.pdf
Zmiana terminu składania ofert
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu__500035350.pdf - (185,87 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_i_odpowiedzi_do_siwz_cz_1_nadzor_inwestorski.pdf - (263,96 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert__nadzor_inwestorski.pdf - (1,21 MB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__nadz_inwest.pdf - (1,48 MB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__nadz_inwest_poiis__etap1.pdf - (94,29 KB)