Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola w gminie Nowa Dęba

Roboty budowlane "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfrdówka i Tarnowska Wola" w gminie Nowa Dęba.

 

Zakres robót określono w Zapytaniu ofertowym - w załączeniu.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 43a ust. 1 ustawy z 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, ze zm.)

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/02/11/2017
Tytuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola w gminie Nowa Dęba
Data publikacji 2017-11-14
Termin składania ofert 2017-11-30 10:00
Termin otwarcia ofert 2017-11-30 10:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe-kanalizacja_w_alfredowce.pdf
zalaczniki_1-6.rar
Inne informacje specyfikacja_i_inne_dokumenty.rar
mapy.rar
dokumentacja_techniczna.rar
branza_elektryczna.rar
alfredowka_-_wodociag.rar
alfredowka_-_kanalizacja.rar
przedmiary.rar
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oferty__rob_bud_alfredowka.pdf - (427,36 KB)