Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu "Modernizacja Gminnego PSZOK w Nowej Dębie

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Debie w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucji Zarzadzającej Reginalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z sidzibą w Rzeszowie.

Os Priotytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: 1/TZ/06/2017
Tytuł Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu "Modernizacja Gminnego PSZOK w Nowej Dębie
Data publikacji 2017-06-09
Termin składania ofert 2017-06-16 12:00
Termin otwarcia ofert 2017-06-16 12:15
Status zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-06-09 09:00
zapytanie_ofertowe-pszok.pdf - (92,79 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2017-06-16 14:00
protokol_z_wyboru_oferty__skan.pdf - (1,31 MB)
Inne informacje
protokol_postepowania__skan.pdf - (787,04 KB)