Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2017 r.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych).

Nr ogłoszenia: 325343-2016

w ilości ok. 56000 litr do zbiornika typu Fuelmaster o pojemności 5000 litr, zlokalizowanego w bazie Przedsiębiorstwa w Nowej Dębie, w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/10/10/2016
Tytuł Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2017 r.
Data publikacji 2016-10-18
Termin składania ofert 2016-11-08 10:00
Termin otwarcia ofert 2016-11-08 10:15
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
on__ogloszenie_nr_325343_2016.pdf - (116,96 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
on__siwz_pgkim_olej_napedowy_2017.pdf - (108,99 KB)
Inne informacje
on_zalacznik_nr_1_do_siwz_2017__formularz_oferty.docx - (14,67 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
on__zawiadom_o_wyborze_najkorzystn_oferty__2017.pdf - (828,46 KB)