Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami: zadanie nr 1 - modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Debie, zadanie nr 2 - rozbudowy i modernizacji istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowej Dębie przy ul. Rodzoniowej

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na 

Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami

zadanie nr 1 - modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie

zadanie nr 2 - rozbudowy i modernizacji istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowej Dębie przy ul. Rodzoniowej

 

w ramach projektu „Dokumentacja modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowej Dębie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Numer ogłoszenia: 283008 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/3/08/2014
Tytuł Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami: zadanie nr 1 - modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Debie, zadanie nr 2 - rozbudowy i modernizacji istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowej Dębie przy ul. Rodzoniowej
Data publikacji 2014-08-26 14:00
Termin składania ofert 2014-09-15 10:00
Termin otwarcia ofert 2014-09-15 10:30
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_zp_3_08_2014.pdf - (94,56 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
siwz_kanalizacja_oczyszczalnia__26_08_2014.pdf - (864,07 KB)
Inne informacje zalaczniki__formularze.doc
mapy__modernizacja_kanalizacji_n_deba.rar
plan_sytuacyjny_terenu_oczyszczalni.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_1.pdf
odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_2.pdf
Inne informacje protokol_z_otwarcia_ofert__15_09_2014.pdf
protokol_z_otwarcia_ofert__sprostowanie.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zp_3_08_2014.pdf - (111,42 KB)