Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba - etap I

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba - etap I
Numer ogłoszenia: 411502 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące części:

1). Część nr 1 - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie - etap I

2). Część nr 2 - Wykonanie (Wymiana) odcinka magistralnej sieci wodociągowej - Trasa nr 19 droga do SUW

3). Część nr 3 - Wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej Miasto Centrum etap II część II wraz z przejściem pod torem kolejowym linii Rzeszów-Ocice

4). Część nr 4 - Rozbudowa sieci wodociągowej - Trasa nr 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 17

5). Część nr 5 - Wykonanie monitoringu sieci wodociagowej

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/10/10/2013
Tytuł Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba - etap I
Data publikacji 2013-10-09
Termin składania ofert 2013-11-05 10:00
Termin otwarcia ofert 2013-11-05 10:30
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie__modernizacja_stacji_uzdatniania_wody_w_nowej_debie.pdf - (124,82 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
siwz_modernizacja_suw__zp_10_10_2013.pdf - (1,97 MB)
Inne informacje zal_12_1_umowa_zadanie_nr_1_projekt.pdf
zal_12_2__umowa_zadanie_nr_2_projekt.pdf
zal_12_3__umowa_zadanie_nr_3_projekt.pdf
zal_12_4__umowa_zadanie_nr_4_projekt.pdf
zal_12_5__umowa_zadanie_nr_5_projekt.pdf
przedmiar__zadanie__czesc_nr_1__modernizacja_suw_etap_i.pdf
przedmiar__zadanie__czesc_nr_2__wymiana_magistr_sieci_wod__trasa_nr_19__droga_do_suw.pdf
przedmiar__zadanie__czesc_nr_3_-_wymiana_wybr._odcinkow_sieci_wodoc._miasto_centrum_etap_ii_czesc_ii.pdf
przedmiar__zadanie__czesc_nr_4__rozbudowa_sieci_wodociagowej__trasa_nr_3_5_8_10_11_13_15_17.pdf
przedmiar__zadanie__czesc_nr_5__wykonanie_monitoringu_sieci_wod.pdf
projekt_techniczny__zadanie_nr_1.rar
projekt_techniczny__zadanie_nr_2.rar
projekt_techniczny__zadanie_nr_3.rar
projekt_techniczny__zadanie_nr_4.rar
projekt_techniczny__zadanie_nr_5.rar
projekt_wykonawczy_architekt_konstrukcyjny_suw__zadanie_nr1.rar
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi__na_pytania__14_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_2___15_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_3___15_10_2013.pdf
Inne informacje pb_przejscia_siecia_wodoc._pod_torami_linii_kolej.pdf
miasto_nowa_deba._trasa_21._przekroczenie_rzeki_bystrzyk_przekroje.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi_na_pytania_4__18_10_2013.pdf - (60,91 KB)
Zmiana SIWZ
zmiana_siwz_zp_10__18_10_2013.pdf - (27,9 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_5___21_10_2013.pdf
decyzje__pozwolenia_na_budowe.pdf
decyzja_woos.4210.6.2011.kr-17_decyzja_srodowiskowa.pdf
decyzja_ro.iii-6223_30_2010_pozwolenie_wodno_prawne_suw.pdf
odpowiedzi_na_pytania_6___22_10_2013.pdf
zmiana_siwz_2_zp_10___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_7___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_8___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_9___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_10___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_11___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_12___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_13___22_10_2013.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenia_o_zmianie_ogloszenia__zp_10_2013.pdf - (45,81 KB)
Zmiana terminu składania ofert
zmiana_terminu_skladania_ofert__zmiana_siwz__23_10_2013.pdf - (25,48 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania zalacznik_nr_6_do_siwz.pdf
odpowiedzi_na_pytania_14___23_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_15___22_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_16___22_10_2013.pdf
Zmiana SIWZ
zmiana_siwz_3___24_10_2013.pdf - (36,61 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania_17___28_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_18___31_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_19___31_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_20___31_10_2013.pdf
odpowiedzi_na_pytania_21___31_10_2013.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zp_10_10.pdf - (587,54 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_wyboru_najkorz_oferty.pdf - (47,48 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_powtornym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zp_10_10_2013.pdf - (258,75 KB)