Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Przetarg nieograniczony na dostawę na zasadach Leasingu operacyjnego z opcją wykupu wielofunkcyjnego, małogabarytowego pojazdu komunalnego z osprzętem: pługiem jednolemieszowym, zamiatarką czołową walcową

 

Dostawa na zasadach Leasingu operacyjnego z opcją wykupu wielofunkcyjnego, małogabarytowego pojazdu komunalnego z osprzętem: pługiem jednolemieszowym, zamiatarką czołową walcową
Numer ogłoszenia: 378988 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/9/09/2013
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę na zasadach Leasingu operacyjnego z opcją wykupu wielofunkcyjnego, małogabarytowego pojazdu komunalnego z osprzętem: pługiem jednolemieszowym, zamiatarką czołową walcową
Data publikacji 2013-09-18
Termin składania ofert 2013-09-30 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-09-30 11:30
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_przetargu__pojazd_komunalny_18_09_2013.pdf - ( B)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
siwz_pojazd_komunalny_18_09_2013.pdf - (132,88 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi_na_pytania__20_09_2013.pdf - (56,88 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf - (59,48 KB)