Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Informacje o postępowaniu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych w Nowej Dębie _ZMIANA

Informacja o przetargu:
Dotyczy postępowania ZP/4/2012 - ogłoszenia nr 517748 – 2012 z dnia 2012-12-18 r.

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych oraz dokumentacją prac geologicznych, zlokalizowanych w Nowej Dębie na działce nr ewid. 1111”, Zamawiający wprowadza w SIWZ następujące zmiany:

p.5. . Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Było:
- posiadają wiedzę i doświadczenie - wykażą się realizacją w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum3 zamówieniami
odpowiadającymi swoim rodzajem zamówieniu objętemu niniejszym postępowaniem za cenę netto nie mniejszą niż 150 tys. zł każde.
Jest:
posiadają wiedzę i doświadczenie - wykażą się realizacją w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum3 zamówieniami
odpowiadającymi swoim rodzajem zamówieniu objętemu niniejszym postępowaniem za cenę netto nie mniejszą niż 50 tys. zł każde.

p.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Było:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, p. nr 10 (sekretariat) do godz. 10:00 w dniu 04.01.2013 r.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – p. nr 6 dnia 04.01.2013 roku o godz. 10:30.
Jest:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, p. nr 10 (sekretariat) do godz. 10:00 w dniu 08.01.2013 r.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – p. nr 6 dnia 08.01.2013 roku o godz. 10:30.


Informacje o zakończonym przetargu:
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacją dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych, zlokalizowanych w Nowej Dębie na działce nr ewid. 1111.

Nr ogłoszenia 517748-2012 z dn. 18.12.2012.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HYDROGEOPOL Sp. z o.o ul. Rzeszowska 131,
39-200 Dębica na kwotę 58 671,00 zł brutto – ocena 100 pkt.

Ilość złożonych ofert – 8 wg załącznika ZP/4/2012.
Oferty zakwalifikowane – 8.

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZP/4/2012
Tytuł Przetarg nieograniczony na wykonanie dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych i dokumentacją hydrogeologiczną oraz likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z projektem prac geologicznych w Nowej Dębie _ZMIANA
Data publikacji 2012-12-20
Termin składania ofert 2013-01-08
Status Zakończony
Dokumenty do pobrania
Inne informacje
zp_4_2012.pdf - (147,93 KB)