Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł Status
1/TZ/06/2017 2017-06-16 Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu "Modernizacja Gminnego PSZOK w Nowej Dębie zakończony
ZP/10/10/2016 2016-11-08 Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2017 r. Zakończony
3/07/2015 2015-07-24 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Nowa Dęba Zakończony
ZP/4/10/2014 2014-10-16 Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w Nowej Dębie Zakończony
ZP/3/08/2014 2014-09-15 Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami: zadanie nr 1 - modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Debie, zadanie nr 2 - rozbudowy i modernizacji istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowej Dębie przy ul. Rodzoniowej Zakończony
ZP/10/10/2013 2013-11-05 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba - etap I Zakończony
ZP/9/09/2013 2013-09-30 Przetarg nieograniczony na dostawę na zasadach Leasingu operacyjnego z opcją wykupu wielofunkcyjnego, małogabarytowego pojazdu komunalnego z osprzętem: pługiem jednolemieszowym, zamiatarką czołową walcową Zakończony
ZP/6/07/2013 2013-07-30 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmujące: Zadanie nr 1 - Rozbudowę sieci wodociągowej odcinek Droga Strefowa w miejscowości Chmielów, Zadanie nr 2 - Budowę Hydroforni za Aresztem w miejscowości Chmielów Zakończony
Archiwum postępowań