Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł Status
ZP-3/11/2018 2018-11-26 Dostawa ciągnika komunalnego oraz przyczepy ciągnikowej - z podziałem na 2 części unieważnione
ZP-2/11/2018 2018-11-23 Dostawa specjalistycznego pojazdu silnikowego, dwuosiowego, w układzie napędowym 4x2, wyposażonego w zabudowę urządzenia ciśnieniowego dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego typu kombi do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zakończony
ZP-1/11/2018 2018-11-22 Dostawa specjalistycznego pojazdu silnikowego, dwuosiowego, w układzie napędowym 4x2, wyposażonego w zabudowę śmieciarki 16 m3, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych zakończony
ZP-Zad.7/POIiS/2018 2018-11-08 Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części zakończony
ZP-Zad.7/POIiS/2018 2018-10-16 Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta
ZP-Zad. 5/POIiS/2018 2018-08-03 Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie zakończony
ZP-Zad. 5/POIiS/2018 2018-07-17 Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta
ZP-Zad. 9_2/POIiS/2018 2018-07-11 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II zakończony
Archiwum postępowań