Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł Status
ZP-Zad.7/POIiS/2018 2018-10-16 Dostawa specjalistycznych pojazdów silnikowych i specjalistycznego sprzętu przeznaczonych do utrzymania kanalizacji i oczyszczalni ścieków - z podziałem na 3 części unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta
ZP-Zad. 5/POIiS/2018 2018-08-03 Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie zakończony
ZP-Zad. 5/POIiS/2018 2018-07-17 Budowa hydroforni "Strażacka" ze zbiornikiem i rurociągami w Nowej Dębie unieważniony - nie wpłynęła żadna oferta
ZP-Zad. 9_2/POIiS/2018 2018-07-11 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II zakończony
ZP-Zad.2.2/POIiS/2018 2018-07-16 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II zakończony
ZO/01/05/2018 2018-06-15 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektu POIiŚ zakończony
ZP-Zad. 9_2/POIiS/2018 2018-06-21 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba" - etap II unieważnione
ZP-Zad.2.2/POIiS/2018 2018-06-19 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie - etap II unieważnione
Archiwum postępowań