Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Zarząd

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Antoni Kapusta

tel. (15) 846 2641, 846 2642, 846 2643

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca Prezesa, Główny Księgowy
Marek Pabian

tel. (15) 846 2641, 846 2642, 846 2643

 

 

 

 

 

 

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych
Jakub Sudoł

tel. (15) 846 26 41, 846 26 42, 846 26 43