Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Antoni Kapusta

 

tel. (15) 846 2641, 846 2642, 846 2643

Z-ca Prezesa, Główny Księgowy

Marek Pabian

 

tel. (15) 846 2641, 846 2642, 846 2643

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych

Marcin Piórek

 

tel. (15) 846 2641, 846 2642, 846 2643