Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Położenie geograficzne

 

Miasto i Gmina Nowa Dęba położone jest w północnej części województwa podkarpackiego i należy do powiatu tarnobrzeskiego ziemskiego. Powstało ono w latach 1937-1939 jako osiedle przyfabryczne przy budowanej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego Wytwórni Amunicju Nr 3 (obecnie Zakłady Metalowe Dezamet S.A.)


 

Prawa miejskie miasto otrzymało w roku 1961. Od Północy graniczy z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od południa z gminą Majdan Królewski (powiat Kolbuszowski) i od zachodu z miastem i gminą Baranów Sandomierski.


Powierzchnia miasta i gminy wynosi 142 km2, w tym 16 km2 zajmuje miasto i 126 km2 - sołectwa: Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Jadachy, Chmielów, Cygany, os. Buda Stalowska.

Gminę zamieszkuje 19 570 mieszkańców. W tym w mieście 12 194, a w sołectwach 7 376 osób.

Teren gminy znajduje się w zachodniej części makroregionu zwanego Kotliną Sandomierską na obniżeniu płaskowyżu Kolbuszowskiego. Ponad połowę gminy zajmują lasy i wody. Wody to naturalizowane stawy hodowlane w Budzie Stalowskiej i cieki wodne - Trześniówka, Mokrzyszówka, Dąbrówka, Potok Dęba należące do zlewni rzeki Wisła.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 9 w ciągu komunikacyjnym Radom-Rzeszów oraz linie kolejowe jednotorowe Ocice - Nowa Dęba - Rzeszów i Chmielów - Staszów - Kielce, a ponadto linia Hutniczo-Siarkowa.

 
Najbliższe większe ośrodki miejskie to Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Sandomierz, Stalowa Wola, Rzeszów - będący stolicą województwa.


Miasto Nowa Dęba zaliczane jest do ośrodków obsługi lokalnej (siedziba gminy) z zasadniczymi funkcjami tj.: przemysłową, administracyjno-usługową, turystyczną i obsługi rolnictwa.

Na terenie gminy znajduje się kilka średniej wielkości zakładów przemysłowych, a największe z nich to - mające długą tradycję - Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. W 1997 r. na terenie tych zakładów utworzono podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN co rokuje rozwój przedsiębiorczości gospodarczej na tym terenie.

 
Nadzieja na rolnicze wykorzystanie gruntów jest niewielka ze względu na dużą lesistość oraz słabą jakość gleb. Tak, więc rolnictwo w gospodarce miasta i gminy nie odgrywa istotnej roli.