Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

O Firmie

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,

ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, woj. pokarpackie

 

KRS 0000171618

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

        KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 831 500 PLN

        Wspólnicy: Gmina Nowa Dęba - 100 %

        

        Zatrudnienie: 119 osób

       

        NIP: 8670003134

        

        REGON: 830353374

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Usługi sprzętowo-transportowe
 • Utrzymanie czystości dróg, placów i ciągów pieszych
 • Usuwanie nieczystości stałych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Utrzymanie Cmentarza Komunalnego
 • Utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień
 • Konfekcjonowanie oraz sprzedaż naturalnej wody źródlanej "DĘBIANKA"