Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Kontakt

 

Adres poczty elektronicznej:


Połączenie telefoniczne:

Centrala: (15) 846 2641
               (15) 846 2642
               (15) 846 2643

               606 925 361


Fax:

(15) 846 2546


Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: Antoni Kapusta

(15) 846 2641 do 43
 


Z-ca Prezesa, Główny Księgowy: Marek Pabian

(15) 846 2641 do 43
 


Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych: Jakub Sudoł

(15) 846 2641 do 43
 


Kierownik Zakładu Gospodarki Budynkami: Czesław Gurdak

(15) 846 2641 do 43
tel. kom. 698 642 455


Kierownik Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego: Marcin Piórek

(15) 846 2641 do 43
tel. kom. 692 963 215


Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej: Tadeusz Plaskota

(15) 846 2641 do 43
tel. kom. 602 517 778


Awarie Ciepłownicze

(15) 846 2641 do 43

tel. kom. 606 925 361


Awarie wodociągowe

(15) 846 2641 do 43
tel. kom. 604 237 412


Kierownik Zakładu Usług komunalnych,
formalności pogrzebowe:
Elżbieta Mazur

(15) 846 2641 do 43
tel. kom. 606 925 573


Ekologiczna Kotłownia Miejska 8 MW

(15) 846 4212, 

606 925 361 

Kierownik: 602 517 778


Oczyszczalnia Ścieków

(15) 824 1089
tel. kom. 668 124 518,  

mistrz: 660 720 634


Głębinowe Ujęcie Wody

tel. 600 394 518
tel. kom. 608 035 326


Godziny pracy Przedsiębiorstwa

Od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

(w każdy wtorek kasa czynna w godz. 8.30-16.00, na wydłużonym dniu pracuje Zakład Gospodarki Budynkami - tj. w godz. 7-16)

W soboty, niedziele i święta: służby dyżurne i utrzymanie ruchu