Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Jakość wody

Jakość wody

Dostarczana przez nas woda posiada bardzo dobre parametry, jest idealnie przejrzysta, posiada tak doskonały smak i zapach, że można ją pić prosto z kranu – bez gotowania. Jej jakość potwierdzona jest przez regularne badania, które prowadzimy kilka razy dziennie.

W trosce o mieszkańców w Stacji Uzdatniania Wody zastosowano najnowocześniejsze metody uzdatniania wody.

Efektem zastosowania nowych rozwiązań jest niemal zerowa mętność i barwa dostarczanej wody oraz bardzo dobre oczyszczenie ze szkodliwych dla zdrowia substancji organicznych.

Woda ze studni głębinowych po przejściu przez filtry żwirowe/hydrocleanitowe jest poddawana działaniu światła z lamp ultrafioletowych. Ta metoda dezynfekcji jest przyjazna dla środowiska i co istotne nie ma wpływu na zapach oraz smak wody

Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017 poz. 328 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek prowadzić wewnętrzną kontrolę jakości wody. Monitorowanie jakości wody odbywa się na podstawie harmonogramu, który przedsiębiorstwo opracowuje zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (dz.u.2017, poz. 2294) oraz uzgadnia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Wszystkie sprawozdania z badań wykonywanych w ramach monitorowania jakości wody są na bieżąco publikowanie na naszej stronie internetowej.

 

Twardość wody dostarczanej do nowodębskiej sieci wodociągowej mieści się w przedziale wody miękkiej. Aktualny wynik twardości wody znajdą Państwo w wynikach monitoringu przeglądowego (grupa b).

 

SKALA TWARDOŚCI WODY

L. p.

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mval/l]

[mg CaCO3­]

[0N]

[mmol/l]

1.

Woda bardzo miękka

< 2

< 100

< 5,6

< 1

2.

Woda miękka

2 - 4

100 - 200

5,6 - 11,2

1 - 2

3.

Woda średnio - twarda

4 - 7

200 - 350

11,2 - 19,6

2 - 3,5

4.

Woda twarda

7 - 11

350 - 550

19,6 - 30,8

3,5 - 5,5

5.

Woda bardzo twarda

> 11

> 550

> 30,8

> 5,5