Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2020-05-12 Zmiana stawek opłat za wodę i ścieki od 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr RZ.RET.070.4.20.2018.MK z daty 30.04.2018 r. zatwierdzającej Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba, w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. stawki wynoszą:

 

Dla grupy ZW1 - obejmującej gospodarstwa domowe - stawka za wodę wynosi 4,66 zł/m3 netto (5,03 zł/m3 brutto - z VAT).

Dla grupy ZW2 - obejmującej pozostałych odbiorców - stawka za wodę nie zmienia się i wynosi 4,78 zł/m3 netto (5,16 zł/m3 brutto - z VAT).

 

Dla grupy OŚ1 - obejmującej gospodarstwa domowe - stawka za ścieki wynosi 8,79 zł/m3 netto (9,49 zł/m3 brutto - z VAT).

Dla grupy OŚ2 - obejmującej pozostałych odbiorców - stawka za ścieki wynosi 8,93 zł/m3 netto (9,64 zl/m3 brutto - z VAT).

 

Wróć do aktualności