Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-02-08 Zmiana dopłat do ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2019 r.

w której ustalono od dnia 1 kwietnia 2019 r. dopłatę do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujacej gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z terenu gminy Nowa Dęba, z dotychczasowej kwoty 1,41 zł/m3 brutto, kwotę 0,70 zł/m3 brutto.

Jednocześnie w ww. Uchwale ustalono, że z dniem 31.marca 2019 r. traci moc uchwała Nr XLII/388/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba. Tym samym od 1 kwietnia 2019 przestaje obowiązywać dotychczasowa dopłata do 1 m3 dostarczonej wody dla tej taryfowej grupy odbiorców wody w kwocie 0,30 zł/m3 brutto.

 

W związku z powyśzym od 1 kwietnia 2019 r. cena wody dla odbiorców 1 grupy taryfowej obejmującej gospodarstwa domowe będzie wynosić 4,60 zł/m3 netto (4,97 zł/m3 brutto - z VAT), a cena ścieków 5,61 zl/m3 netto (6,06 zł/m3 brutto - z VAT).

 

 

Wróć do aktualności