Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-04-13 W Nowej Dębie 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dniu 11.04.2018r. podpisano pięć umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Jednym z nich był projekt złożony przez nasze przedsiębiorstwo pod nazwą

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba”.

 

W ramach projektu przewidziano: rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, dwa etapy modernizacji w sumie ponad 9 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, a także budowę przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli i wodociągu w Nowej Dębie o długości niespełna 1 km oraz budowę hydroforni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami, a ponadto zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (w tym „Hakowca”, czyli specjalnego samochodu ciężarowego z napędem na wszystkie osie i z możliwością zakładania wymiennych nadwozi). Podjęta inicjatywa przyniesie wymierne korzyści. Blisko 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków, a kilka osób będzie miało dostęp do lepszego zaopatrzenia w wodę.

 

Inwestycja zakończy się w marcu 2021 r. wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środków zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) oraz wkład własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł).

Umowę dotacyjną podpisali ze strony przedsiębiorstwa Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - Antoni Kapusta i Zastępca Prezesa, Główny Księgowy –  Marek Pabian, a obecny był przy tym Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

Wróć do aktualności