Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-05-09 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W ramach prowadzonego monitoringu przeglądowego i kontrolnego jakości wody pobrano do badań próbkę wody z wodociągu w Nowej Dębie.

Na podstawie sprawozdań z badania wody stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do aktualności