Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2021-11-19 Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie wyników badań wody, wykonywanych w ramach kontroli jej jakości i przekazywanych przez przedsiębiorstwo oraz wyników badań wody wykonywanych w ramach własnej kontroli PPIS, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi lub jej brak przydatności do spożycia.

Wszystkie decyzje PPIS są publikowane na naszej stronie internetowej.

W przypadku decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo natychmiast powiadamia w sposób skuteczny wszystkich konsumentów oraz informuje o zakresie zagrożenia oraz sposobie postępowania w zaistniałej sytuacji. Przedsiębiorstwo w porozumieniu z PPIS podejmuje niezwłocznie działania eliminujące zagrożenie oraz zapewnia na ten czas dystrybucję wody zdatnej do spożycia przez ludzi.

 

 

Wróć do aktualności