Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2021-10-25 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1. listopada 2021 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Decyzją RZ.RZT.70.203.2021.MKO zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba

na okres 3 lat. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w dniu 22. października 2021 r. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie informuje, że nowe ceny i stawki opłat  za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązują od 1. listopada 2021 r.

 

Wróć do aktualności