Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2018-05-22 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

na okres 3 lat. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w dniu 21 maja 2018 r. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie informuje, że nowe ceny i stawki opłat  za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków obowiazują od 1 czerwca 2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, że obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie nr XLII/388/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba. Ustalona dopłata do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla  1 grupy odbiorów obejmującej gospodarstwa domowe wynosi 0,30 zł brutto, a dla 1 m3 odprowadzonych ścieków 1,41 zł brutto.

W związku z tym od 1 czerwca 2018 r. cena wody dla odbiorców grupy 1 obejmującej gospodarstwa domowe wynosi 4,32 zł/m3 netto (4,67 zł/m3 brutto - z VAT), a cena ścieków 4,95 zł/m3 netto (5,35 zł/m3 brutto - z VAT).

 

Wróć do aktualności