Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-05-31 KOMUNIKAT nr 2 - woda w wodociągu Nowej Dęby nie nadaje sie do spozycia przez ludzi

PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie podjęło nastepujące działania:

- natychmiast tj. od godz. 12.30 rozpoczeto dezynfekcję wody na wyjściu wody ze SUW roztworem podchlorynu sodu w stężeniu określonym dla wody pitnej,

- poinformowaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy oraz odbiorców wody z sieci wodociągowej w Nowej Dębie poprzez upublicznienie komunikatów o zaistniałej sytuacji na stronie www PGKiM oraz poprzez rozwieszenie komunikatów we wszystkich zwyczajowo przyjętych punktach informacyjnych na terenie miasta i sołectw.

- ponadto indywidualnie poinformowaliśmy o zaistniałej sytuacji jednostki użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, domy opieki społecznej, itp.), restauracje, Tarnobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową z zasobami mieszkaniowymi w Nowej Debie, Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu Nowej Dęby,

- wyznaczyliśmy zastępcze punkty dystrybucji wody zdatnej do picia w mieście i poszczególnych sołectwach Gminy Nowa Dęba:

     na terenie miasta - w okolicy Placu Gryczmana (PLANTY) - parking przy SOK

     na terenie osiedli i sołectw - przy Remizach OSP

- na dzień jutrzejszy tj. 01.06.2019 r. zleciliśmy pobory próbek wody do badania z niżej wymienionych punktów:

                - wszystkie studnie głębinowe Głębinowego Ujecia Wody,

                - hydrofornia ul. Strzelnicza w Nowej Dębie,

                - hydrofornia w Chmielowie,

                - szpital w Nowej Dębie.

 

O dalszych działaniach podejmowanych przez PGKiM Sp. z o.o. będziemy informować w kolejnych KOMUNIKATACH

Nasze dalsze działania będą uzależnione od szczegółowych decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu.

 

Wróć do aktualności