Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-06-03 INFORMACJA - Wyniki badań wody w wodociągu Nowej Dęby

 

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecnosci bakterii grupy coli.

 

Jednocześnie informujemy, że Państowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu nie przyjąl powyższych wyników badań w procesie oceny jakości wody w wodociągu Nowej Dęby i nie zmienił wydanej decyzji PSK.453.5.9.2019 z daty 31.05.2019 r. o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu Nowa Dęba na terenie Miasta i Gminy Nowa Deba.

 

 

Wróć do aktualności