Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2020-03-13 Dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków przestaną obowiązywac od 1 kwietnia 2020 r.

W związku z tym, od 1 kwietnia 2020 r. dla gospodarstw domowych obowiązują stawki opłat za wodę i ścieki według Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba, zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.4.20.2018.MK z daty 30.04.2018 r.

 

Wróć do aktualności