Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2012-10-05 Połączenie PGKiM Sp. z o.o. i Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o.

Z dniem 28.09.2012 r. nastąpiło połączenie spółek: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie.
Więcej →
  1  2  3  4  5