Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2016-12-02 Taryfa wod.-kan. na 2017 r.

Rada Miejska w Nowej Dębie, Uchwałą nr XXVII/253/2016 z daty 30.11.2016 r. zatwierdziła taryfę przedłożoną przez PGKiM Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba.
Więcej →

2016-06-15 Harmonogram odbioru odpadów stałych od 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Więcej →

2016-04-19 Kasa PGKiM Sp. z o.o. czynna:

Poniedziałek 7.30 - 13.00 i 14.00 - 15.00 Wtorek 8.30 - 13.00 i 14.00 - 16.00
Więcej →

2016-03-03 Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy wod_kan o 9 miesięcy

Rada Miejska w Nowej Dębie, Uchwałą Nr XVII/164/2016 z dnia 25.02.2016 r. przedłużyła czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej →

2015-12-08 Dyżury awaryjne pełnione przez pracowników PGKiM Sp. z o.o.

Dyżury awaryjne pełnione przez pracowników PGKiM Sp. z o.o. - zgłaszanie awarii po godz. 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy
Więcej →

2015-06-29 Harmonogram odbioru odpadów stałych od 1.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
Więcej →
  1  2  3  4