Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2019-05-23 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Nowa Dęba

Uchwałą Nr VI/62/2019 r. Rady Miejskiej w Nowej Dębie z daty 27.03.2019 r. (ze zmianą Uchwałą Nr VII/70/2019 z daty 29.04.2019 r.) został uchwalony nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowa Dęba.
Więcej →

2019-05-13 Zmiana stawek oplat za wodę i ścieki od 1 czerwca 2019 r.

W nawiązaniu do Decyzji Nr RZ.RET.070.4.20.2018.MK Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. następuje zmiana stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Więcej →

2019-02-08 Zmiana dopłat do ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że 30 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Nowej Dębie przyjęła Uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie dopłat do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
Więcej →

2018-05-22 Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Decyzją RZ.RET.070.4.20.2018.MK zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba
Więcej →

2018-04-13 W Nowej Dębie 19 tys. osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Więcej →

2018-03-05 Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, podpisało umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie".
Więcej →
  1  2  3  4  5