Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2020-03-16 KOMUNIKAT ws. zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Państwo! Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie zwraca się z prośbą o załatwianie spraw związanych z działalnością spółki, w miarę możliwości drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Więcej →

2020-03-13 Dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków przestaną obowiązywac od 1 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że Uchwała nr XIX/162/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z daty 30 stycznia 2020 r., uchylająca Uchwałę nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z daty 30.01.2019 r. w sprawie dopłat do ceny 1 m3 ścieków obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.
Więcej →

2019-12-30 Harmonogram odbioru odpadów stałych w I poł. 2020 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w pierwszej połowie 2020 r.
Więcej →

2019-07-17 Nowa taryfa dla ciepła wchodzi w życie od 1.08.2019 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Decyzją OKR.4210.9.2019.JM z dnia 11 lipca 2019 r. zatwierdził taryfę dla ciepła PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, na okres 24 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, tj. od 1 sierpnia 2019 r.
Więcej →

2019-05-23 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Nowa Dęba

Uchwałą Nr VI/62/2019 r. Rady Miejskiej w Nowej Dębie z daty 27.03.2019 r. (ze zmianą Uchwałą Nr VII/70/2019 z daty 29.04.2019 r.) został uchwalony nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Nowa Dęba.
Więcej →

2019-05-13 Zmiana stawek oplat za wodę i ścieki od 1 czerwca 2019 r.

W nawiązaniu do Decyzji Nr RZ.RET.070.4.20.2018.MK Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 r. następuje zmiana stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Więcej →
  1  2  3  4  5