Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2017-12-09 Nowa taryfa dla wody i ścieków wchodzi w życie 12 grudnia 2017 r.

Informujemy, że 12 grudnia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)
Więcej →

2017-06-19 Podstawowe zasady użytkowania kanalizacji sanitarnej

Niniejszym prezentujemy ważniejsze zasady użytkowania kanalizacji sanitarnej
Więcej →

2016-12-29 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2017 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 r.
Więcej →

2016-12-02 Taryfa wod.-kan. na 2017 r.

Rada Miejska w Nowej Dębie, Uchwałą nr XXVII/253/2016 z daty 30.11.2016 r. zatwierdziła taryfę przedłożoną przez PGKiM Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba.
Więcej →

2016-06-15 Harmonogram odbioru odpadów stałych od 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba na okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Więcej →

2016-03-03 Przedłużenie czasu obowiązywania taryfy wod_kan o 9 miesięcy

Rada Miejska w Nowej Dębie, Uchwałą Nr XVII/164/2016 z dnia 25.02.2016 r. przedłużyła czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej →
  1  2  3