Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie

Ogłoszenia i komunikaty

2017-12-22 Nowa Dęba unowocześni swoją gospodarkę wodno-ściekową

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków – to zadania, które zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie w wojewódzkie podkarpackim.
Więcej →

2017-12-20 Kanalizacja w Alfredówce już wkrótce

Mieszkańcy Alfredówki już wkrótce będą mogli korzystać z długo wyczekiwanej sieci kanalizacyjnej. Stosowne umowy zostały już podpisane.
Więcej →

2017-12-09 Nowa taryfa dla wody i ścieków wchodzi w życie 12 grudnia 2017 r.

Informujemy, że 12 grudnia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)
Więcej →

2017-06-19 Podstawowe zasady użytkowania kanalizacji sanitarnej

Niniejszym prezentujemy ważniejsze zasady użytkowania kanalizacji sanitarnej
Więcej →

2016-12-29 Harmonogram odbioru odpadów stałych w 2017 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 r.
Więcej →

2016-12-02 Taryfa wod.-kan. na 2017 r.

Rada Miejska w Nowej Dębie, Uchwałą nr XXVII/253/2016 z daty 30.11.2016 r. zatwierdziła taryfę przedłożoną przez PGKiM Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba.
Więcej →
  1  2  3  4